Pište

Pro rychlou komunikaci můžete použít
e-mail:

villawinehouse@gmail.com

Volejte

Na telefonu jsme dostupní stále, pro rezervaci ubytování můžete využít kontaktní formulář.

+420 724 926 533+420 724 926 552

Najdete nás na Booking.com

Objednat ubytování u nás můžete i na Booking.com.

Booking.com →
"

Adresa

Villa Wine House Apartmens
Dlouhá 289
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Telefon: +420 724 926 533
+420 724 926 552
GPS: 48.8248214N, 16.3999442E


Provozovatel:

Mgr. Dana Burdová
Nádražní 151
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
IČ: 04966996

Kontaktní formulářVážení klienti,
v souvislosti se vstupem v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nařízení GDPR), se na Vás jako správce osobních údajů a na naši účetní firmu jako zpracovatele vztahuje povinnost uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů s náležitostmi podle ustanovení čl. 28 odst. 3 tohoto nařízení. V příloze si Vám proto dovoluji předložit návrh takové smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že se naše společnost i v minulosti řídila platnou právní úpravou na ochranu osobních údajů, zejména zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nedochází k nijak zásadní změně v praxi naší účetní firmy. Nově však máte právo například předem schválit další zpracovatele osobních údajů (naše externí účetní), a naopak např. povinnost vyhovět právům subjektů údajů zakotvených nařízením. Smlouva tedy především odráží praxi zavedenou mezi našimi společnostmi, a poskytuje Vám jako správcům některé záruky ohledně zpracování údajů, které nám předáváte.

Pokud s předloženým návrhem smlouvy souhlasíte, prosím Vás o jeho vytištění ve dvou vyhotoveních, jejich podpis a doručení do naší kanceláře, kde Vám bude vrácena jedna kopie s podpisem za společnost HD účetnictví s.r.o.

Pokud máte k návrhu smlouvy připomínky, prosím Vás o jejich sdělení ve lhůtě co nejkratší, abychom na ně mohli reagovat a smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřít co nejdříve.

Sidebar Menu